Influensavaksinen har kommet. Vi starter opp med drop-in vaksinering på Torsdag 07.10.2021. 

Det vil være mulig å ta vaksinen mellom klokken 09:00-14:00 alle dager utenom fredager. 

I førsteomgang vil risikogruppene være prioritert og dvs.

 • Alle fra fylte 65 år.
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester).       
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet. 
 •  Barn og voksne med:kronisk lungesykdom (inkludert astma) 
 • Hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk).   
 • Diabetes type 1 og 2.                         
 • Leversvikt eller nyresviktkronisk nevrologisk sykdom eller skade. 
 • Spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraftnedsatt.
 • Immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)   
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40).
 • Kroniske sykdommer der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.   
 • Kromosomavvik, genetiske syndromer. genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik.
 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter.
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.