Resepsjonen: kl 08.30 - 15.00, unntatt fredager. Da stenger vi kl.14:30

Laboratoriet: kl 08.30 - 14.30, unntatt fredager. Da stenger vi kl 13:30.

I perioden 15.06.22-16.08.22 har vi sommeråpent.

Resepsjonen stenger 14:30.

Labratoriet stenger 14:00.