Influensa vaksine er kommet .

Pris for pasienter i risikogruppe: 200,-

Pris for alle andre er: 250,-

Mer informajon om Influensa vaksine- finner dere på 

influensavaksine/https://fhi.no/publ/informasjonsark/informasjonsskriv-til-risikogrupper-om-influensavaksine/